"Ty si hudba..., ži s tým!" The young soprano Eva Bodorová comes from Slovakia and is a graduate of the State Conservatory in Bratislava (Mgr.art. Božena Ferancová ArtD). She won the 1st prize in many competitions, among others at the Slovak Conservatory Competition. During her studies at the Conservatory she took part in the Imrich Godin International Competition - Iuventus Canti in Vráble (2014), where she became an absolute winner and also won the Prize for Best Interpretation of the 21st century work. After this success she won the competition of conservatories in Bratislava. She was also successful at the Hans Gabor Singing Competition in Vienna's Belvedere and at the Neue Stimmen International Competition in Berlin

After completing her studies, she won an audition to obtain a two-year scholarship in the opera studio of Deutsche Oper am Rhein in Düsseldorf. She made her debut in the role of Priestess in Verdi's Aida (directed by Philipp Himmelmann, musical direction by Axel Kober and Aziz Shokhakimov) alongside world-famous soloists Boris Staatsenko and Morenike Fadayomi. After success on the boards of Deutsche Oper am Rhein in both Düsseldorf and Duisburg, she also appeared as a Barbarina at Mozart's Figaro Wedding. In the 2015/2016 season she sang the role of The First Nun in Sergei Prokofiev's drama The Fire Angel. She subsequently performed as Echo in the opera Ariadne auf Naxos, conducted by the internationally renowned conductor Wen-Pin Chien. Furthermore, the artist portrayed the role of the Shakhakh princess in the opera Golden Cocker, which was staged by the prominent Russian director Dmitry Bertman. Another role in which the singer successfully presented was Count Ceprano from the opera Rigoletto (G. Verdi). During her two years in the opera studio Deutsche Oper am Rhein, the artist took several singing courses. She soon introduced herself as Queen of the Night at Mozart's The Magic Flute.

After completing her studies, the soprano took part in several concert tours in Austria, Switzerland, Poland, Hungary and the Czech Republic. In Czech Pardubice she presented in Mozart's Requiem conducted by Peter Feranec. In 2017 she performed concerts in Pesaro, Bergamo, Bologna, Venice and G. Verdi's hometown - Le Roncole. In the season 2017/2018 she made her debut on the stage of the SND Opera with Konstanze in the opera Abduction from the Serail (W. A. ​​Mozart) directed by Ján Ďurovčík and under the musical direction of the conductor Peter Valentovič.

In 2018 she got to the finals of the Antonín Dvořák International Competition in Karlovy Vary. She also performed with great success in the role of Olympia in J. Offenbach's opera Hoffman's Stories at the Slovak National Theater / directed by Pavol Smolík, conductor Tomáš Brauner. Most recently, the soprano has received an exclusive offer to portray the main role in the world premiere of the Slovak opera by Ľubica Čekovska Impresario as part of the Bregenzer Festspiele
She became the Absolute winner of the Franz Lehár Competition in Komárno in 2019 associated with participation in a gala concert in the operetta theater in Budapest and also the Absolute Winner, 1st place in the Erzsébet Házy International Singing Competition in Nové Zámky for 2019. She is the Fresh Absolute Winner of the prestigious SHARON RESCH AWARD competition in Green Bay, Wisconsin, USA, where she competed brilliantly in the competition of 150 singers. In 2021, she will appear in opera houses in California and the Chicago Lyric Opera


Junge Sopranistin Eva Bodorova ist Absolventin von Staatskonservatorium in Bratislava ( Mgr. Art. Božena Ferancová ArtD. )Während des Studiums am Konservatorium nahm sie erfolgreich am internationalen Wettbewerb Iuventus Canti (2014) in Vráble teil, wo sie absolute Siegerin wurde und den Preis für die beste Interpretation des Werkes des 21. Jahrhunderts gewann. Nach diesem Erfolg gewann sie auch den Konservatorien-Wettbewerb in Bratislava. Mit Erfolg nahm sie auch am Hans - Gabor - Belvedere - Gesangswettbewerb, sowie am internationalen Wettbewerb "Neue Stimmen" teil.

Nach dem Studiumabschluss und erfolgreichen Vorsingen wurde sie für zwei Jahre Stipendiatin im Opernstudio der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf. Ihr Debut wurde Rolle der Priesterin in Verdis Oper Aida / Regie : Philipp Himmelmann, musikalische Leitung Axel Kober/Aziz Shokhakimov. Sie wirkte als Bühnenpartnerin weltbekannter Solisten wie Boris Statsenko und Morenike Fadayomi. Ihre nächste Rolle in Düsseldorf - Duisburg war Barbarina in Mozarts Hochzeit des Figaro. In der Saison 2015/2016 sang sie Rolle der ersten Nonne in Prokofjews Feurigem Engel. Anschliessend stellte sie sich als Echo in der Oper Ariadne auf Naxos vor, unter der Leitung von Wen-Pin Chien. Des weiteren folgte die Rolle der Prinzessin in Korsakows Oper Der goldene Hahn, in der Regie von Dmitrij Bertman. Nächste Rolle war Gräfin Ceprano in der Oper Rigoletto.Im Laufe von zwei Jahren, die sie im Opernstudio verbrachte, absolvierte Eva Bodorova zahlreiche Gesangskurse. Es kam demnächst zu ihrem Debut als Königin der Nacht in Mozarts Oper Die Zauberflöte.Nach dem Abschluss der Tätigkeit im Opernstudio absolvierte sie viele Konzertreisen in Österreich, Schweiz, Polen, Ungarn und Tschechien.In tschechischem Pardubice trat sie unter der Leitung von Peter Feranec in Mozarts Requiem auf. Im Jahre 2017 absolvierte sie Konzerte in Pesaro, Bergamo, Bologna, Venedig sowie in Verdis Geburtsstadt Le Roncole. 

In der Saison 2017/2018 debutierte sie im Slowakischen Nationaltheater mit der Rolle der Constanze in der Mozarts Oper Entführung aus dem Serail / Regie : Ján Ďurovčík, musikalische Leitung : Peter Valentovič.Eva Bodorova sang mit grossem Erfolg die Rolle der Olympia in der Oper Hoffmanns Erzählungen von J. Offenbach in Slowakischem Nationaltheater / Regie : Pavol Smolík, musikalische Leitung : Tomáš Brauner.In der Saison 2020/2021 stellt sie sich dann als Fiordiligi in Mozarts Oper Cosi fan tutte vor.Und nicht zuletzt in der Weltpremiere der Oper von Ľubica Čekovská : Impresario, bei den Bregenzer Festspielen, wo die Sopranistin die Hauptrolle singen wird. Im Jahre 2018 nahm die Sopranistin am Internationalen - Antonín - Dvořák - Wettbewerb in Karlovy Vary teil, wo sie Finalistin wurde. 

Sie wurde die absolute Siegerin des Franz Lehár-Wettbewerbs in Komárno im Jahr 2019 und nahm an dem Galakonzert im Opernhaus in Budapest teil. Sie wurde auch die absolute Siegerin, Presträgerin des 1. Preises des Erzsébet Házy-Gesangswettbewerbs in Nové Zámky im Jahr 2019. Vor kurzem wurde sie Absolute Siegerin des SHARON RESCH AWARD-Wettbewerbs in Green Bay, Wisconsin, USA, wo sie sich in einem Wettbewerb mit 150 Sängern durchsetzen konnte. Im Jahr 2021 wird sie in Opernbühnen in Kalifornien und der Chicago Lyric Opera auftreten.

Mladá sopranistka Eva Bodorová pochádza zo Slovenska a je absolventkou Štátneho konzervatória v Bratislave (Mgr. art. Božena Ferancová ArtD ). V mnohých súťažiach získala 1. cenu, okrem iného aj na súťaži Slovenských konzervatórií. Počas štúdia na konzervatóriu sa zúčastnila na Medzinárodnej súťaži Imricha Godina Canti vo Vrábľoch (2014), kde sa stala absolútnou víťazkou a získala tiež Cenu za najlepšiu interpretáciu diela z 21. storočia. Po tomto úspechu zvíťazila na súťaži konzervatórií v Bratislave. S úspechom sa zúčastnila tiež na Speváckej súťaži Hansa Gabora vo viedenskom Belvederi a na Medzinárodnej súťaži Neue Stimmen v Berlíne.

Po ukončení štúdií vyhrala konkurz, na základe ktorého získala dvojročné štipendium v opernom štúdiu súboru Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfe. Jej debutom sa tu stala rola Kňažky vo Verdiho opere Aida (réžia Philipp Himmelmann, hudobné vedenie Axel Kober a Aziz Shokhakimov) po boku svetoznámych sólistov Borisa Staatsenka a Morenike Fadayomi. Po úspechoch na doskách Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfe i v Duisburgu sa predstavila aj ako Barbarina v Mozartovej Figarovej svadbe. V sezóne 2015/2016 spievala úlohu Prvej mníšky v hudobnej dráme Sergeja Prokofieva Ohnivý anjel. Následne sa predstavila ako Echo v opere Ariadna na Naxe, ktorú dirigoval medzinárodne uznávaný dirigent Wen-Pin Chien. Ďalej umelkyňa stvárnila rolu Šemachánskej princeznej v opere Zlatý kohútik, inscenáciu ktorej naštudoval významný ruský režisér Dmitrij Bertman. Ďalšou úlohou, v ktorej sa speváčka úspešne prezentovala, bola Grófka Ceprano z opery Rigoletto (G. Verdi). Počas dvoch rokov strávených v opernom štúdiu Deutsche Oper am Rhein absolvovala umelkyňa niekoľko speváckych kurzov. Zakrátko sa predstavila aj ako Kráľovná noci v Mozartovej opere Čarovná flauta.

Po skončení štúdia sopranistka absolvovala niekoľko koncertných turné po Rakúsku, Švajčiarsku, Poľsku, Maďarsku a Česku. V českých Pardubiciach sa prezentovala v Mozartovom Requiem pod taktovkou Petra Feranca. Roku 2017 absolvovala koncerty v Pesare, v Bergame, Bologni, v Benátkach i v rodnom meste G. Verdiho - Le Roncole.
V sezóne 2017/2018 debutovala na scéne Opery SND rolou Konstanze v opere Únos zo serailu (W. A. Mozart) v réžii Jána Ďurovčíka a pod hudobným vedením dirigenta Petra Valentoviča.


V roku 2018 sa dostala do finále Medzinárodnej súťaže Antonína Dvořáka v Karlových Varoch. Ďalej sa predstavila s veľkým úspechom v roli Olympie v opere J. Offenbacha Hoffmanove poviedky v Slovenskom národnom divadle / réžia Pavol Smolík, dirigent Tomáš Brauner. Najnovšie dostala sopranistka exkluzívnu ponuku stvárniť hlavnú rolu v svetovej premiére slovenskej opery od Ľubice Čekovskej Impresario, v rámci Bregenzer Festspiele.  Stala sa Absolútnou víťazkou na Súťaži Franza Lehára v Komárne v roku 2019 spojenou s účasťou na galakoncerte v operetnom divadle v Budapešti. Taktiež sa stala Absolútnou víťazkou, držiteľkou 1. miesta na medzinárodnej speváckej súťaži Erzsébet Házy v Nových Zámkoch za rok 2019. Je čerstvou Absolútnou víťazkou prestížnej súťaže SHARON RESCH AWARD v Green Bay v americkom Wisconsine, kde bravúrne obstála v konkurencii 150 spevákov. V roku 2021 bude účinkovať na operných scénach v Kalifornii a v Chicago Lyric Opera.